top of page

Gods

Våra lätta transportfordon trafikerar Sollefteå kommun dagligen. Vi ser till att dagstidningen TÅ samt flertalet andra titlar når distributörerna. Vissa av fordonen har värmeskåp installerade och kan transportera temperaturkänsligt gods. Vi har en god transportkedja och samverkar med andra transportföretag för att nå kunder i ytterområden. Vi utför även längre brådskande transporter.

Vår terminal för ankommande och avgående gods finns på Hågesta 412.

 

Vid förfrågningar gällande gods ring 0620-13940, tryck sedan 2.

Ruttkarta1.jpg
bottom of page