top of page

Om Nipfrakt

Om oss

Nipfrakt i Sollefteå AB är ett företag med säte i Ådalen som består av tolv chaufförer och leds av Mattias Sörlin. Vi har termial - och kontorslokaler på Hågesta 412 i Sollefteå.

Vi har varit verksamma under lång tid och har bred erfarenhet och kompetens vad gäller transporter. Våra fordon finns av både mindre skåpbilsmodell samt värmeskåpsbyggda bakgavelbilar för temperaturkänsligt gods samt tunga fordon för gods upp till 8000 kg. Vi har kapacitet för slamsugning och högtrycksspolning med kombifordon som används vid slam- och latrintömning samt stopp i avlopp.

bottom of page